V součastnosti hledáme nové spolupracovníky do týmu. Více informací v sekci Kariéra.

ACME DOMÁCÍ
HOSPICOVÁ PÉČEDomácí hospicová péče

ACME DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČEDomácí zdravotní péče

NEVEŘEJNÁ
DOPRAVANeveřejná doprava
Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti.
Co je domácí hospicová péče?
Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti.
Jak postupovat při objednání domácí péče?
ACME - přeprava klientů do zdravotního
zařízení a zpět.

NOVĚ! Jsme schopni zajistit svým klientům s onkologickým onemocněním, návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí, dle aktuálního stavu klienta.

Domácí hospicová péče nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí, důstojně, s respektem na potřeby jeho a jeho blízkých.

Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní. Těžce nemocný potřebuje svoji rodinu a rodina potřebuje oporu, která jim pomůže zvládnout toto těžké období.

Péče vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Důležitá je i péče o rodinu nemocného, neboť poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou náročné a vyčerpávající. Ošetřující rodině je nabídnuta pomoc ve chvílích strachu a nejistoty. Poslední dny života mohou být naplněny smířením, odpuštěním,poděkováním a důstojným završením života.

čti více

V praxi je důležité rozlišovat domácí zdravotní péči (čili ošetřovatelskou péči), kterou poskytují zdravotní sestry a pečovatelskou službu, která patří do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí pečovatelky (jako je donáška obědů,léků, poskytnutí základní hygieny včetně celkové koupele, doprovod klienta k lékaři …)

Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdrav.lůžkové zařízení , praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost .

Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Domácí zdravotní péče je určena pro klienty, kteří by jinak museli být hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o klienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře,ale přesto potřebují kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a tu jim mohou poskytnout doma zdravotní sestry, dle ordinace lékaře.

čti více

NOVĚ! BONUS PROGRAM:

Každá 11. jízda je ZDARMA. Žádejte si u řidiče o kartu jízd.

Na základě zvyšujícího se zájmu našich klientů jsme se rozhodli rozšířit naše služby o přepravu klientů k lékaři, rehabilitace a do jiných zdravotnických zařízení.

Řidič Vás může doprovodit až do čekárny a po vyšetření odvézt zpět domů. Cestou si lze vyzvednout léky v lékárně, zdravotní pomůcky ve zdravotnických potřebách, apod.

Odvoz lze objednat na telefonních číslech:

Po – Pá od 7:30 do 15:30
tel.: 475 216 331, 475 216 582, 774 410 715

Orientační ceník za jednu osobu a jednu cestu. Neprovádíme převozy ležících klientů.

Ceny jsou určovány dle zón na mapě.

čti více